Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

D33

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu stječe osoba koja:
– ima najmanje 18 godina,
– je završila posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D33,
– je položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C34.
(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.


Termini tečaja

Rijeka *
Termin u formiranju. Kontaktirajte nas telefonski.
Zagreb *
Termin u formiranju. Kontaktirajte nas telefonski.
* Zadržavamo pravo promjene termina.

Više informacija: +385 (0)1 4884 600

Radno vrijeme ureda: 09:00 - 16:00


Prijava na tečaj

Pretplata na novosti
Pročitao sam i slažem se sa Politikom privatnosti

O tečaju

(1) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu stječe osoba koja:

– ima najmanje 18 godina,

– je završila posebnu izobrazbu, sukladno s programom iz Priloga D33,

– je položila odgovarajući ispit sukladno programu iz Priloga C34.

(2) Svjedodžba iz stavka 1. ovog članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.