Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi

D5 | STCW II/3

trajanje izobrazbe: 15 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: do 20
preduvjeti: 18 godina života, završeno osnovno obrazovanje, posjeduje Potvrdu o osposobljenosti - motrenje i korištenje radarskog uređaja, ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube, udovoljava porpisanim zdrastvenim uvjetima.
Pristupnik za stjecanje svjedodžbe dužan je prije pristupanju ispitu savladati programe: Temeljne sigurnosti na brodu, GMDSS radio operatera, Upravljanje gašenjem požara, Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim Brze spasilačke brodice, Medicinske prve pomoći te Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS).
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 1 fotografije 3 x 3,5cm


Termini tečaja

Rijeka *
Termin u formiranju. Kontaktirajte nas telefonski.
Zagreb *
Termin u formiranju. Kontaktirajte nas telefonski.
* Zadržavamo pravo promjene termina.

Više informacija: +385 (0)1 4884 600

Radno vrijeme ureda: 09:00 - 16:00


Prijava na tečaj

Pretplata na novosti
Pročitao sam i slažem se sa Politikom privatnosti

O tečaju

.(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3), stječe pomorac koji :

– ima najmanje 18 godina života,

– je završio osnovno obrazovanje i posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D5,

– ima Potvrdu o osposobljenosti – Motrenje i korištenje radarskog uređaja,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C5,

– ima najmanje 36 mjeseci plovidbene službe u službi palube,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, dužan je prije pristupanja ispitu iz stavka 1. alineje 4. savladati programe izobrazbe iz Priloga D, dio D2 (Temeljna sigurnost na brodu), D11 (GMDSS radiooperator), D12 (Upravljanje gašenjem požara), D17 (Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice), D19 (Medicinska prva pomoć), te D44 (Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)).

(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji umjesto programa izobrazbe D11 (GMDSS radiooperator) posjeduje svjedodžbu iz članka 36. ovog Pravilnika uz ograničenje da svjedodžba iz stavka 1. ovog članka vrijedi samo za nacionalnu plovidbu.

(4) Definicija priobalne plovidbe ispisuje se na obrascu svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka.

(5) Svjedodžba iz stavka 1. ovoga članka ima valjanost za razdoblje od pet godina od dana izdavanja.