MTC OCEANUS

PRIJAVI SE NA TEčAJ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

D1 /  POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI NA BRODU  (STCW A-VI/1)


Tečaj je u skladu sa zahtjevima STCW propisa A-V/1.

Tečaj je namijenjen obuci bijelog osoblja na brodovima. 

Sadržaj : 
Komuniciranje u nuždi        
Razumijevaje sigurnosnih informacija i uputa "Upute i signali opasnosti i pogibli"        
Načini komuniciranja s drugim osobama na brodu"       
Pad čovjeka u more 
Neposredan postupak
Korištenje pojasa za spasavanje
Sudjelovanje pri podizanju čovjeka iz mora
Napuštanje broda
Znak za napuštanje broda
Neposredni postupci        
Poznavanje zbornih mjesta
Smještaj i oblačenje prsluka za spašavanje
Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata
Zatvaranje i otvaranje vodonepropusnih vrata    
Prva pomoć
Postupci neposredno nakon nezgode
Neposredno pružanje pomoći ozlijeđenim osobama
Požar na brodu
Otkrivanje požara
Znak za požar
Neposredni postupci
Osnovno korištenje prenosnih aparata za gašenje
Zatvaranje vatronepropusnih vrata