MTC OCEANUS

PRIJAVI SE NA TEčAJ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

VODITELJ BRODICE KATEGORIJE C


Program  tečaja :

Sadržaj tečaja:  Program  tečaja : Nautička karta – simboli, oznake i kratice, koordinate pozicije, kurs i azimut, udaljenost; Terestrička navigacija; Kompas, Priručnici za navigaciju, Radar, dubinomjer, brzinomjer., Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, sustavi motora – gorivo, struja, hlađenje, podmazivanje; Sredstva i postupci protupožarne zaštite, Mjere za zaštitu mora od zagađenja uljima, Propisi o plovidbi i redu u lukama; Vrste i tipovi brodica i jahti, Stabilnost brodice, Konopi i čvorovi, Sidra; Meteorologija, Pravila o izbjegavanju sudara na moru, svjetla, dnevni i zvučni signali, signali opasnosti; Manevriranje brodicom, plovidba, pristajanje, isplovljenje, sidrenje; Suradnja sa službom za traganje i spašavanje (SAR – MRCC), sredstva za spašavanje; Pružanje prve pomoći, Isprave, dijelovi i rukovanje radio telefonskom postajom, identifikacija i pozivni znak; Opći postupak za uspostavljanje radio veze; Signal i poziv pogibelji, hitnosti i sigurnosti; Upotreba međunarodne tablice za sricanje slova i brojeva; GMDSS sustav

Nakon uspješno završenog tečaja i položenog ispita na Lučkoj kapetaniji ili pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture polazniku će se izdati uvjerenje o osposobljenost za Voditelja brodice kategorije C., (plovila za gospodarske i osobne potrebe do 30BT odnosno 15m duljine).

Detaljni program tečaja vidi ovdje!