MTC OCEANUS

PRIJAVI SE NA TEčAJ

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

D2 / TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU (STCW A-VI/1)


Članovi posade na brodu, platformi ili jahti moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit iz temeljne sigurnosti na brodu.
Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca.
Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava.

Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od sljedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4


Izobrazba se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela. Praktični dio izobrazbe sastoji se od uvježbavanja napuštanja broda/platforme pomoću brodice za spašavanje, korištenja osobnih sredstava za spašavanje, pneumatskih splavi za spašavanje (praktično uvježbavanje na bazenu Kantrida). Na protupožarnom poligonu uvažbava se gašenje požara pomoću raznih prenosivih aparata za početno gašenje požara, prevozivih PP aparata, pomoću hidrantskog stabilnog sustava gasenja, korištenja izolirajucih dišnih aparata i slično.

U sklopu elemntarne prve pomoći provodi se uviježbavanje procedure reanimacije.

Detaljni prikaz programa izobrazbe vidi ovdije

P arcu vitae. Viverra aliquet eget sit amet. Platea dictumst vestibulum rhoncus est.